“Pijnacker – Op dinsdag 6 december van 19.00 tot 21.00 uur houdt de Casa Tweetalige Montessorischool een bewonersavond in
“De Acker”, aan het Park Berkenoord 2. Omwonenden van de toekomstige Casaschool, aan de Groen van Prinstererlaan, zijn van harte welkom. 

De schoolleiding organiseert deze veelbesproken bewonersavond, omdat ze heel graag een alternatief plan willen voorleggen aan de ‘nieuwe buren’. Het plan van de gemeente heeft te veel een focus op auto’s en verkeersafwikkeling, vindt de schooldirectie. In het plan van de school zelf is ruimte voor veel groen, speelaccommodaties, ontmoetingsplekken en bijvoorbeeld volkstuintjes, waar niet alleen de leerlingen gebruik van kunnen maken, maar ook de bewoners van Pijnacker Noord.

– U bent welkom tijdens de bewonersavond op dinsdag 6 december van 19.00 tot 21.00 uur in De Acker, Park Berkenoord in Pijnacker. Aanmelden is niet nodig.

Foto’s van het ontwerp zijn afkomstig van de gemeentelijke website Pijnacker Nootdorp