Verslag van de ledenbijeenkomst op 25 november 2022

Thema: Energie transitie

In het kader van dit thema waren drie deskundigen uitgenodigd die ieder een deel voor hun rekening namen.

 1. Gemeente Pijnacker door Matthijs Beeke.
 2. Ammerlaan door Kayleigh Ammerlaaan. Over
 3. aardwarmte.
 4. Peter Bloemberg over isolatie en maatregelen voor besparing van warmte.

Aanwezig:

 • – Petra Graafland, voorzitter wijkvereniging Pijnacker Noord
 • – Dick Grootenboer, secretaris
 • – Leo van Iersel, penningmeester
 • – Bart Ennema, lid
 • – Een 70-tal leden
 • Afgemeld:
 • – Tiny Smidt
  – Paul en Lies van Zutphen – Anne Volkers
  – Jaap Roos
  – Joop van de Berg.
 • Plaats: Het Denksporthuis aan de Thorbeckelaan.
 • Opening:
 • Aangenaam verrast door de grote opkomst opende Petra Graafland de bijeenkomst. Dank aan het Denksporthuis voor de beschikbaarheid van hun prachtige accommodatie.

1. Gemeente Pijnacker door Matthijs Beeke.

Matthijs heeft de plannen die de Gemeente heeft moeten indienen bij de overheid in het kader van de energietransitie toegelicht.
Voor onze wijk betekent het dat we tussen 2030 en 2037 van het gas af moeten. De bedoeling is te koken met inductie en verwarmen met aardwarmte. Dit omdat wij in een oude wijk met slecht geïsoleerde woningen wonen.a. We moeten zoveel mogelijk isoleren en zonnepanelen op de daken. Dit kan een besparing van 20% opleveren. Hoe dat te financieren is nog onbekend.
b. Hoeveel warmte kunnen we zelf opwekken. Te denken valt aan combinatie warmtepomp en aardwarmte.
c. Er zullen 4 à 5 aardwarmte putten geslagen worden die aan elkaar gekoppeld zullen worden.

De aardwarmte wordt nu door particulieren ondernemers aangeboden. De wetgeving zal hierop moeten worden aangepast en de prijs zal opnieuw bepaald moeten worden. Door ACM zal dat worden gecontroleerd.
Ammerlaan levert al aan de Viergang, Stanislas en de flats. Het ligt voor de hand dat het buizenstelsel door Ammerlaan wordt uitgebreid. Maar met meerder gekoppelde putten komt er concurrentie en daardoor misschien keuze in de afname. Een en ander moet nog uitgewerkt worden. Hoe elk huis verbonden wordt met het aardwarmte net is ook nog een punt van discussie.
Zoals het er nu naar uit ziet is aardwarmte de goedkoopste oplossing. Even nog afhankelijk van toekomstige oplossingen.

2  Uitleg winning aardwarmte door Ammerlaan.
Helaas heeft de vertegenwoordiger van Ammerlaan zich op het laatste moment wegens omstandigheden afgemeld.
Dick Grootenboer heeft toen geprobeerd het proces van winning aardwarmte uit te leggen. Van de zomer is het bestuur bij WePlants in Bergschenhoek geweest. Zij hebben ook een aardwarmte put zoals bij Ammerlaan. Was heel interessant.
Voor verder uitleg verwijs ik u naar de website

https://www.pijnacker -nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/bodemenergie/33700/

Dick verwees ook nog naar de ontwikkelingen op waterstofgebied. Zoals misschien wel gelezen/gezien hebt op tv zijn er diverse proefopstellingen. Voordeel van waterstof is dat het door de huidige gasbuizen kan. Ketel en fornuis zullen wel aangepast dienen te worden. Ook zijn er misschien combinaties mogelijk. De toekomst zal het leren. Voor onze wijk hebben we zeker nog 10 jaar te gaan.
Het is mogelijk om bij Ammerlaan een kijkje te nemen. De wijkvereniging zal met Ammerlaan afspraken maken om één of meerdere excursies te organiseren. Volgend jaar zullen we daar zeker gebruik van maken en kunt u een uitnodiging verwachten.


Isolatie tips door Peter Bloemberg

Peter is installateur van verwarmingselementen en derhalve zeer deskundig wat betreft maatregelen om zuiniger met energie om te gaan.
Om op korte termijn over te stappen van gas op elektra in de vorm van een warmtepomp is misschien prematuur. Laat je in ieder geval goed voorlichten.
Onderstaand enige tips die hij vanavond heeft toegelicht.

Tips om te bezuinigen op het stookgedrag.      Download energietips !

Warmte afgifte:

Zet radiatoren uit of laag in vertrekken waar dit niet nodig is.
Niet te laag zodat de warmte uit de woonkamer alsnog niet verloren gaat naar de overige vertrekken.
Zet kleine radiatoren niet te ver open zodat de retourtemperatuur naar de ketel c.a. 15 graden kouder blijft dan de aanvoertemperatuur. Dit komt vaak voor bij een badkamer – radiator of radiator in de keuken of gang o.i.d.
Vraag eventueel uw installateur naar waterzijdig inregelen.
Kijk ook eens op
https://regionaalenergieloket.nl/waterzijdig-inregelen-cv
Geef radiatoren (voornamelijk in de woonkamer) voldoende ruimte om de warmte kwijt te kunnen.
Zet geen bankstel voor een radiator en let op dat er geen gordijnen voor han- gen. Het liefst gordijnen inkorten tot op de vensterbank. Zorg voor minimaal 10 cm ruimte boven een radiator t.o.v. een vensterbank. Zorg voor voldoende ruimte onder een radiator.

Laat een deskundig installateur kijken naar de mogelijkheid tot het vervangen van oude radiatoren. Grotere en moderne radiatoren kunnen meer warmte afgeven bij een lagere keteltemperatuur. Wandconvectoren zijn behalve sierlijk ook een betere alternatief dan gewone radiatoren. Ook het “renoveren” van een convectorput kan tot een grote besparing leiden en meer comfort geven.

Radiatorfolie: plak bij voorkeur folie op de muur achter de radiator. Liever NIET op de radiator. Immers geeft de achterkant van de radiator ook warmte af. Dit kan men beter reflecteren i.p.v. blokkeren.

Aandachtspunt:

Gaat u verbouwen of leidingen vervangen? Let er dan op dat er niet te dunne leidingen worden geplaatst. Om hetzelfde vermogen te behalen met een lagere cv-temperatuur is er meer volumestroom nodig. De diameter van de leidingen zijn bepalend wat daar doorheen kan.

Cv-ketel en thermostaat:

Zet de aanvoertemperatuur van de ketel op 60 of 65 graden (Hr-ketels). Zie handleiding fabrikant of kijk op zetmop60.nl. Let wel dat oude radiatoren zoals ledenradiatoren, waarschijnlijk hiermee niet toereikend zijn tijdens de echte koude dagen.

Zet de thermostaat s ‘nachts en bij langere afwezigheid 3 á 4 graden lager dan de comforttemperatuur. Let op: bij 


vloerverwarming is het beter en zuiniger om deze op 1 temperatuur te laten staan. Eventueel s ’nachts max 1 graad lager zodat u in de ochtend een warmere vloer hebt.

Gebruik met voorkeur een modulerende klokthermostaat die geprogrammeerd is. Hier- door kan uw ketel beter anticiperen/moduleren een heeft daardoor een beter rende- ment.

Veel ketels staan in het vermogen op CV te hoog.
Een gemiddeld jaren 70/80 woonhuis heeft maximaal 10-12 kW aan vermogen nodig. Verlaag zelf het vermogen of vraag ernaar tijdens een onderhoudsbeurt. Ook hierdoor kan de ketel beter moduleren met een beter rendement. Het kan zijn dat het langer duurt als u de woonkamer een aantal graden hoger wilt hebben (dag/nacht).

Andere weetjes:

U kunt een keer testen hoe goed/slecht uw isolatie is door de thermostaat 1 nacht op 12 graden te zetten. Als uw woning in een gemiddelde koude nacht meer dan 5 graden af- koelt, dan is het isoleren van de woning zeer zeker aan te raden. Maak gebruik van een gordijn bij de voordeur en bij een opentrap in de woonkamer.

Verwarm uw woonkamer NIET d.m.v. een elektrische kachel!! De gedachte dat stroom goedkoper is dan gas gaat niet altijd op. 1m3 gas bevat c.a. 9,8kWH energie. Dan is uw HR-ketel met een goed ingeregelde installatie goedkoper dan 1-op-1 stroom om te zetten in warmte. Uiteraard kunt u wel een werk- of studeerkamer apart verwarmen met bij- voorbeeld een infrarood paneel. Dit is altijd beter dan hiervoor de thermostaat hoger te zetten.

Luchtvochtigheid in huis:
Warmte kan slecht worden overgedragen aan droge lucht. In de winter kan het erg droog zijn. Zorg dat de luchtvochtigheid tussen de 50-60% is.
Houdt u er rekening mee dat wanneer men niet tot nauwelijks stookt op de overige verdiepingen, de kans op vochtaanslag tegen de ramen aanwezig is. Maak uw kozijnen dan geregeld droog.
Ondanks dat we de warmte binnen willen houden is
ventileren noodzakelijk voor de ge- zondheid en uw woning.

Douche minder lang (-;

Kijk voor meer informatie ook eens op

https://regionaalenergieloket.nl/pijnacker -nootdorp

Onder dankzegging van de sprekers overhandigde Petra de sprekers een aardigheidje.

Om 21.30 uur konden de aanwezigen in de pauze een consumptie van de wijkvereniging nuttigen. Na de pauze was er een activiteit die door groepjes van ca. 4 personen gedaan kon worden.

Wie had het snelste een legpuzzel van een foto uit de wijk in elkaar gezet.

Om 22.00 uur kon Petra afsluiten en werd Het Denksporthuis hartelijk bedankt voor de goede en fijne ento urage. Er kon nog wat nagepraat worden waarbij de consumpties nu voor eigen rekening kwamen.

Namens het bestuur, Dick Grootenboer