Nieuwbouw ontwikkelingen waar ooit de Fatima mavo, stond.

Sinds 2009 heeft het Stanislas Pijnacker, deels gehuisvest op de locatie aan de Meidoornlaan, een nieuw gebouw betrokken aan de Sportlaan. Het oude gebouw is afgebroken en sindsdien ligt de locatie braak en is lange tijd gebruikt als opslag voor het materiaal voor de renovatie van onze wijk.

Nu dat afgerond is en er weer gebouwd wordt, zijn er ook nieuwe plannen gemaakt voor woningbouw op deze locatie. De gemeenteraad heeft besloten dat daar ruimte is voor ongeveer 90 appartementen, voor ouderen en jongeren, waarvan 30 sociale huur. Er zijn kaders aangegeven voor de hoogte en het te bebouwen gebied.

De gemeente heeft ook besloten dit plan met een participatie traject te gaan ontwikkelen. 

Met deze opdracht zijn aanvankelijk 6 ontwikkelaars aan de slag gegaan. Toen zij ruwe plannen hadden ingeleverd heeft de gemeente, helaas al in Coronatijd, toch  kans gezien een goed georganiseerde inloop, 2 avonden zelfs, te organiseren. Daar was voldoende belangstelling voor van omwonenden en van belangstellenden voor de appartementen. Alle bezoekers werd gevraagd vragen te beantwoorden en hun mening te geven. Het projectteam heeft met deze informatie en de indruk van de wijkvereniging een keuze voor 3 ontwikkelaars gemaakt.

Deze 3 ontwikkelaars hebben hun plannen verder uitgewerkt en deze uitgebreide plannen zijn besproken met 3 groepen omwonenden, het Helmhuis, de laagbouw aan de Meidoornlaan, de Acaciahof, en de wijkvereniging.

Deze vier groepen hebben de plannen met cijfers gewaardeerd. Deze cijfers zijn door het projectteam bij hun oordeel betrokken. Uiteindelijk is half maart de voorlopige gunning bekend gemaakt. Daarop is door een van de ontwikkelaars bezwaar gemaakt. Dat bezwaar wordt 29 april behandeld en dan wordt er half mei een uitspraak verwacht. Helaas geeft dit nu vertraging.

Zodra we half mei meer weten zullen we dit bericht aanvullen. Van de ontwikkelaar die de opdracht gaat krijgen wordt ook verwacht dat zij veel met omwonenden en toekomstige bewoners zullen gaan overleggen. 

Wordt vervolgd.

Tags:

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *