Eindelijk werd op 10 juni definitief dat Blauwhoed op deze locatie kan gaan bouwen.
In de kranten en online was vooral veel aandacht voor het feit dat het gebouw van hout gemaakt gaat worden. Veel omwonenden en wij, de wijkvereniging, zijn meer blij met de mooie uitstraling van de twee gebouwen, met het aantal appartementen voor ouderen en voor jongeren. Blij met ook sociale- en wat midden huur. Er komt ook veel aandacht voor de omgeving van de gebouwen. De parkeerplaatsen komen half verdiept onder de gebouwen. Er komt veel groen langs de gevel en om het gebouw, daarbij wordt gelet op biodiversiteit en wateropslag. Er is vel aandacht voor duurzaamheid. Voor onderlinge contacten komt er in ieder gebouw een gezamenlijke ruimte. De gebouwen hebben de naam Casa Vita gekregen. Daarmee hoopt de ontwikkelaar dat het fijne en gezonde huizen worden, waar mensen met plezier zullen wonen.

Het betrekken van omwonenden en toekomstige bewoners ligt nu ook verder vooral bij Blauwhoed. Zij zijn begonnen op 13 juli met een soort online introductie en uitleg van hun plannen en ideeën. Daar hadden zich ruim 300 mensen voor aangemeld. Er was een mogelijkheid om schriftelijk vragen te kunnen stellen. De meest voorkomede vragen zijn wel beantwoord aan het einde van deze sessie, maar op veel vragen komen pas later antwoorden.

Wij hopen dat er na de vakantie weer meer informatie komt en dat er snel met de bouw begonnen kan gaan worden.
Een indruk en wat meer info zijn te vinden op www.wonenincasavita.nl. Zo kan iedereen op de hoogte blijven.

Wij zullen u hier ook regelmatig informeren over de voortgang.

CASA VITA | PIJNACKER
[Beste]

13 juli jl. was de eerste online informatieavond over Casa Vita. De vele belangstellenden konden we op een interactieve manier informeren over het plan. De chatfunctie werd goed gebruikt door verschillende deelnemers voor vragen en reacties. 
 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, de architect (KOW architecten) en de ontwikkelmanager van Blauwhoed hebben verteld hoe het project tot stand is gekomen en hoe daar een eerste invulling aan gegeven is vanuit Blauwhoed/KOW architecten. Dit plan is een eerste concept hoe het zou kunnen worden. We gaan vanaf nu aan de slag om eerst een voorlopig ontwerp en tot slot een definitief ontwerp te maken. Naar aanleiding van de gegeven suggesties, uitkomsten van de verschillende onderzoeken en vragen die gesteld zijn gaan we het plan optimaliseren. Tijdens de avond zijn er begrijpelijk veel vragen gesteld. Deze hebben wij samengevoegd en worden op de FAQ pagina op de website beantwoord. 
In het najaar starten we met het organiseren van een aantal co-creatie avonden. Tijdens deze avonden ontvangen we graag jullie input over een aantal onderwerpen. Je krijgt hier vanzelf een uitnodiging voor via onze nieuwsbrief. 
 
Meer weten over wat er besproken is?Het is naast deelname aan informatiebijeenkomsten ook mogelijk om actief mee te praten over Casa Vita via het participatieplatform van Blauwhoed. Gedurende het hele ontwikkeltraject plaatsen wij op dit platform onze presentaties, stellen we korte vragen aan omwonenden en geïnteresseerden en kun je te alle tijden je vragen & wensen achterlaten. De terugkoppeling van 13 juli lj. is hier ook te vinden. 
Let op: dit is wat anders dan de online bijeenkomsten! 
 
Actief meepraten over Casa Vita? Meld je dan aan bij ons participatieplatform.Wij wensen je een hele fijne zomer toe en hopen je bij de volgende co-creatie (weer) te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Daphne de Bloois
verkoopmanager Blauwhoed

Categories:

Tags:

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *