Wijkvereniging Pijnacker Noord 15 september 2021

Op 15 september zijn de reguliere vergaderingen van de Wijkvereniging Noord na de zomervakantie weer van start gegaan. Deze keer werd er bij DSVP vergaderd omdat de werkgroep verkeer uit de Geleerdenbuurt waren uitgenodigd hun verhaal te doen. In totaal waren we met 7 personen wat te veel is om thuis vergaderen.

De vertegenwoordigers van de werkgroep hebben hun verhaal kunnen doen en zij hebben een aantal wensen om de wijk verkeersveiliger te maken. Vooral rondom het speelterrein aan de Pasteurlaan is de “nood” hoog. Belangrijkste argument is de snelheid van auto’s. Het is een woonerf en dan mag de snelheid slechts 15 km. zijn. Via een nieuwsbrief voor bewoners van Geleerdenbuurt zal aandacht worden gevraagd voor goed gedrag van automobilisten.

Het aantal AED’s in de wijk schiet tekort. Gaan proberen meer AED’s in de wijk aan te plaatsen.

Een actie tijdens Verbeelding was het tot “leven” roepen van Pinkeltje. Een boomkunstenaar heeft de kabouter op de stomp van de dode boom aan de Troelstralaan uitgezaagd en aangekleed. Een prachtig resultaat. Ga het bekijken! Vroeger stond op deze plek de kleuterschool Pinkeltje. Na de sloop is het een parkje geworden dat naar de kleuterschool is vernoemd. Vandaar Pinkeltje. Het oude bord met de naam van de school zal er geplaatst worden. We gaan proberen om regelmatig met vrijwilligers zwerfafval in de wijk op te ruimen. Liefhebbers kunnen contact opnemen met Bart Ennema (bartennema@gmail.com)

Nu de coronatijd min of meer achter ons ligt, willen we in november een avond voor leden organiseren waar we het fysieke contact weer kunnen oppakken. De laatste twee Algemene Vergaderingen zijn digitaal gegaan en dat is toch heel anders dan in een lijfelijke bijeenkomst. Informatie, vragen en gezelligheid zullen centraal staan. U wordt via e- mail uitgenodigd en leden zonder computer per post.

Van de penningmeester een verzoek aan de leden die hun contributie nog niet voldaan hebben om dit alsnog te doen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Een punt van zorg van het bestuur is het feit dat ons gewaardeerd bestuurslid Suzan Vermeer in december naar Hoevelaken gaat verhuizen. Dit is fijn voor Suzan en haar man maar voor ons betekent dat een vacature meer voor het bestuur. Via dit medium een dringende oproep aan jullie leden eens te overwegen om kennis te maken met ons bestuur. Het zou heel fijn zijn als zich twee kandidaten aandienen. Met elkaar kunnen we de taken beter verdelen. Nu komen meer taken op de schouders van de nu zittende bestuursleden.

Ja dit was het weer. Graag tot de volgende keer.