Vergadering op 14 december 2022

– Ledenavond was een succes. Het thema ging over de energietransitie wat nu een actueel thema is. Uitleg gehad van de gemeente. Plan is om tussen 2030 en 2035 onze wijk aan te pakken. We moeten van het gas af en voorlopig gaan ze ervanuit dat we op aardwarmte van Ammerlaan worden aangesloten. Gezien het feit dat dat nog zeker 10 jaar gaat duren voor we aan de beurt zijn, kunnen in die tussentijd de plannen zijn achterhaald door nieuwe ontwikkelingen.
– De bedoeling was dat een vertegenwoordiger van Ammerlaan het proces aardwarmte zou komen uitleggen maar zij zegden op het laatste moment af. Dick Grootenboer heeft toen uitgelegd hoe het proces verloopt. Er konden helaas geen gerichte vragen aan Ammerlaan worden gesteld terwijl daar wel behoefte aan was. Het bestuur zal aan Ammerlaan vragen of zij mogelijk een excursie kunnen houden.
– De laatste spreker was installateur Peter Bloemberg die een A4-tje had samengesteld met tips voor isolatie en verduurzaming.
Al met al was het een nuttige bijeenkomst die door de aanwezigen werd gewaardeerd. De accommodatie was voor ons een eye-opener. Het Denksporthuis is een prima locatie.
Verslag van deze avond kunt u hier op de website lezen.

Over de invulling van de omgeving van de nieuw te bouwen school aan de Groen van Prinsterenlaan is bezwaar aangetekend door de Casa-school. Zij hebben binnen het bestemmingsplan een eigen plan ontwikkeld (Plan B en C) in de plaats van die van de gemeente (Plan A). Zij zijn het niet eens met het plan voor de parkeerplaatsen voor de school en willen een andere invulling. Ze hebben daartoe een informatieavond gehouden in de Acker waar eenieder zich op de hoogte kon laten brengen hoe zij graag de invulling zien. De Casa-school zal zelf bij de gemeenteraad aan de bel moeten trekken om hun plannen gerealiseerd te zien.

– Er is een nieuw milieu-platform opgericht wat als doel heeft de gemeente in een pril stadium te adviseren over bouwplannen. Als er nog deskundigen onder de leden zijn die in dat platform willen zitten dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van de wijkvereniging, Petra Graafland, petragraafland@planet.nl
– Verduurzaming van de flats gaan door. U kunt de ontwikkelingen volgen op
www.slimonderhoudpijnacker.nl

Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.