Video vergadering op 10 februari 2021.

– Wijkvereniging doet mee met de inspraak voor het fietsenplan 2030 van de gemeente. Wij doen mee in de discussie en kunnen ideeën aandragen, knelpunten aandragen en voorstellen doen. Inventarisatie is geweest en zal gebundeld worden waarna voorstellen komen voor vernieuwing, aanpassingen en wijzigingen.

– Het IKC project loopt nog. De heer van der Linden heeft veel bezwaar en zal in de ontwikkelingen betrokken worden.

– Het milieuplatform is bezig met de plannen voor de energietransitie waar uiteindelijk elke bewoner van Pijnacker mee te maken krijgt. We zoeken nog steeds een deskundige die de wijkvereniging zou willen vertegenwoordigen. Hij of zij kan met de secretaris contact opnemen. (secretaris@pijnacker-noord.nl)

– De woningbouw is een pilot begonnen met de bewoners van de Visserlaan voor verduurzaming van de flats in onze wijk Bij voldoende deelname zal het project worden uitgevoerd en als voorbeeld voor de overige flats. Eén en ander zal nog wel even duren en gaat in overleg met bewoners en wijkvereniging.

– Het Stanislas project vordert gestaag. De keuze van ontwikkelaar is gemaakt en is vertraagd naar de raad gestuurd. 16 februari moet de raad er een klap op geven en dan kunnen betrokkenen nog reageren op de plannen.

– Uitleg van de gemeente over extra ondergrondse containers is ons uitgelegd en akkoord bevonden. Alleen de plaatsing van de containers bij de Schoutenlaan zijn nog een vraagteken.

– Er is positief gereageerd op de nieuwjaarskaart en daarop zijn twee reacties geweest waar het bestuur mee bezig is om deze te behandelen en naar tevredenheid af te ronden.

– Bewoners kunnen zich melden bij de Energie coöperatie voor deelneming aan project zonnecollectoren. Zie de website.

– Bewoners kunnen zich bij de gemeente melden als zij een plek weten waar nog bomen gepland kunnen worden.

– ALV 2021 zal gepland worden. Penningmeester zoekt nog kandidaten voor de kascommissie. Hou de website in de gaten.

Graag tot de volgende keer.