–    Over de invulling van de omgeving van de nieuw te bouwen school aan de Groen van Prinsterenlaan is bezwaar aangetekend door de Casa-school. De gemeente heeft te kennen gegeven de plannen niet te willen aanpassen. De school gaat toch nog proberen de gemeente op andere gedachte te brengen.

–    Het bestuur is voornemens om in maart 2023 een Algemene Ledenvergadering te houden. Uitnodiging en agenda zullen nog volgen.

–    Project Casa Vita gaat door. Er is 70% verkocht en men gaat voorbereidingen voor de bouw beginnen. Realisatie in de loop van 2023 en 2024.

Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.