Vergadering op 9 november 2022

– De voorbereidingen voor de ledenavond zijn in gang gezet. Gestreefd wordt om vrijdag 25 november en bijeenkomst te houden in het Denksporthuis. |
   Thema zal de energietransitie in onze wijk zijn. Wat kunnen we verwachten.

– Op 28 september is er een wijkschouw in Noord.

– Verduurzaming van de flats gaan door. U kunt de ontwikkelingen volgen op www.slimonderhoudpijnacker.nl
– Op het plein van de school De Schatkaart stond een beeld welke destijds bij de opening van de school gemaakt en geplaatst is.
   Nu de school op termijn wordt vervangen door een Integraal Kind Centrum (IKC) is het beeld overbodig.
   De Gemeente heeft het beeld nu in het Pinkeltjespark gezet en daar staat het op een prima plek.

Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.