Op 13 oktober 2021 zijn we bij Petra te gast geweest om een en ander weer op te pakken.

10 november houden we een gezellige avond voor leden.
Programma:
* informatie,
* lezing van Aad Tas van Historisch Genootschap over ontwikkeling Noordweg,
* afscheid oud-bestuursleden en loopquiz over Pijnacker afgewisseld met pianomuziek door Nico Graafland.

Uitzetten faunawandeling vordert gestaag en zal binnenkort worden uitgerold.
Vijverplan Noord zal worden uitgevoerd.
Gemeente vragen het bord Pinkeltje te bevestigen.
Bladkorven zijn aan te vragen bij de gemeente.
Zie website. Verder waren er niet veel punten.

Dit was het weer. Graag tot de volgende keer.