Vergadering op 14 sep 2022

.- Op 28 september is er een wijkschouw. Verslag komt in volgende vergadering aan de orde

– Ondanks berichten op de website en een stukje in de Telstar en Pijnacker-Actueel over vacatures in het bestuur zijn  er nog geen reacties | 
   ontvangen. Wij zijn nog steeds dringend op zoek.

– Er zijn geen reacties op het verslag van de ALV 2021 binnen gekomen.

– In november willen we een avond in de Acker organiseren met het thema energietransitie. Nadere informatie volgt nog.

– In het Pinkeltjespark is het beeld dat op de speelplaats van de Schatkaart stond, in het Pinkeltjespark gezet.

– Voor ontwikkelingen aangaande isolatie van de flats: zie www.slimonderhoudpijnacker.nl

Dit was het weer.
Graag tot de volgende keer.